Ha finalitzat el període d’aportació de propostes. Es donarà un termini per a la valoració tècnica de les mateixes i aquestes es seleccionaran per a la votació concreta i definitiva d’aquelles que s’hagen d’aplicar en 2018.

 

Per a votar has d’accedir a la pàgina de votació mitjançant el següent enllaç:

http://regmeet.com/participa/ayuntamientos/ver_propuesta/1/34

 

 

Import: 20.000 €

Inicia: 16-06-2017 | Finalitza: 28-08-2017

Criteri d’edats: des de 16 anys

Criteris de valoració:

-Qualitat i nivell de detall de la proposta.

-Adequació de la proposta a les característiques de Xeraco.

-Utilitat de la proposta per a la satisfacció de les necessitats locals.

-Rendibilitat de la proposta a curt, mitjà i llarg termini.

Condicions:

-Que siguen realitzables amb des de 500 fins a 20.000 euros.

-Que siguen sostenibles (que no repercutisquen en un posterior manteniment que no es puga assumir).

-Que no atempten contra la legislació vigent o les competències de l’administració local.

LOPD

D’acord amb l’establit per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, done el meu consentiment/consent perquè les dades de caràcter personal proporcionats en aquest formulari siguen inclosos en un fitxer el responsable del qual és l’AJUNTAMENT DE XERACO amb CIF: P-4614500-I, amb domicili Plaça l’Església núm. 3, 46770 XERACO (València). Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran utilitzats per a gestionar els pressupostos participatius 2018 tal com es descriu en aquesta pàgina web.